Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de ChristenUnie Ferwerderadiel bestaat uit:

Voorzitter                       
Jan Wytze van der Weit

2e Voorzitter:                          
Mient Holwerda

Secretaris/Penningmeester:                         
Carien Mennegat-Zwaan
Stationsstraat 3 
9172 NW Ferwert
Tel. 0518-412770

bestuur@ferwerderadiel.christenunie.nl

overige leden:

Hannie Dijkstra-Troost

Oane Alkema

Adviseur:                          
Jan Jarig van der Tol

 

Giften en donaties welkom

Kontribuuzje, mar ek jeften en donaasjes kinne oermakke wurde op rekkennûmer 82.77.05.689 op namme fan ChristenUnie Ferwerderadiel

Op rekeningnummer 82.77.05.689 t.n.v. ChristenUnie Ferwerderadiel kunnen contributie, maar ook giften en donaties overgemaakt worden.