Fractie

Fractie

De ChristenUnie fractie bestaat uit:

Fractievoorzitter en Raadslid:

Jan Jarig van der Tol
Healebuorren 2
9171 LZ Blije
tel. 0519-561419

webmaster@ferwerderadiel.christenunie.nl


 Steunfractieleden:                          Fractievoorzitter Mient Holwerda

Mient Holwerda
Voorstraat 20
9171 LV Blije
tel. 0519-561575
info@ferwerderadiel.christenunie.nl

 

Oane Alkema
Túnwei 1
9073 DL Hallum
tel. 0518-431646
alkema3@hotmail.com

 

Hannie Dijkstra-Troost
Achter Brouwers 2
9172 MT Ferwert
tel. 0518-412651

hanniedijkstra@outlook.com