Agenda

Vergaderdatums van de steunfractie  
 

De steunfractie vergadert in de regel iedere maandag voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering.

Volgende vergadering is deze keer D.V.  op maandag 11 juli 2016.

Deze vergadering wordt gehouden in Blije.

In de regel worden de vergaderingen worden gehouden in de Gereformeerde Kerk aan de Hoofdstraat 21 te Blije van 19.30 - 21.00 uur.

Wilt u een fractievergadering bijwonen, dan kunt u hiervoor contact opnemen

met fractievoorzitter Jan Jarig van der Tol (tel. 0519-561419)

jjhznvandertol@hetnet.nl


De datums van de volgende vergaderingen zijn (onder voorbehoud):

september 2016;


Zie voor onderwerpen:

https://www.ferwerderadiel.nl/bestuur-en-politiek.html   (onder het hoofdstuk 'Raadsinformatie' zijn de raads- en commissievergaderingen te vinden.)

 

 en/of zie Sawn Stjerren Nijs (SSN) en Nieuwe Dockumer Courant (woensdageditie)